Hyresvillkor

Flyttanmälan

De uppgifter som sänds till posten eller magistraten vid en flytt förmedlas inte automatiskt till husbolaget, disponenten eller fastighetsskötaren. Om det t.ex. föds ett barn i en familj, om någon flyttar in eller ut från en bostad bör hyresgästen meddela om detta till hyresvärden som antecknar detta i gårdsboken. Efter detta kan bruksavgifter faktureras korrekt och servicemannen t.ex. sätta hyresgästens namn på dörren och öppna dörren för denne (eller en familjemedlem) om någon har glömt sin nyckel.

Hyresgaranti

Väståbolands Hyreshus Ab debiterar två månaders garantihyra av hyresgästen. Den hyresgaranti som hyresgästen lämnar säkrar både hyresbetalningen, ordentlig skötsel av lägenheten och övriga förpliktelser som hör till hyresförhållandet.

Skäliga utgifter som faktiskt har orsakats för hyresvärden på grund av hyresgästens försummelser kan tas från garantin. Hyresgästen har inte rätt att låta bli att betala de sista hyrorna genom att hänvisa till garantin.

 Om det inte finns någon grund för att använda garantin återlämnas den i sin helhet utan dröjsmål när hyresavtalet har sagts upp, lägenheten och andra utrymmen som hör till hyresavtalet har städats, lägenhetens nycklar överlämnats och en granskning av lägenhetens skick har utförts.

Hyresbetalning

Hyran betalas den 7:e dagen i månaden. Hyresgästen har en personlig referens som används varje månad vid betalning av hyran.

Hemförsäkring

Hyresgästen bör ha en giltig hemförsäkring under avtalstiden.

Underhåll av bostaden

Den uthyrda lokalens skick granskas innan hyreslägenheten överlåts i hyresgästens besittning och då hyresgästen lämnar tillbaka lägenheten till hyresvärden. Rökning är förbjuden i bolagets lägenheter.

Enligt lagen måste hyresgästen sköta den uthyrda lokalen och de anordningar och möbler som finns i lokalen. Om hyresgästen upptäcker ett sådant fel i lägenheten som kan orsaka skador måste han vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att skador uppstår. Detta kan innebära skyddsåtgärder eller att meddela hyresvärden, fastighetsskötaren eller myndigheterna.

Ordningsregler

Det hör till att man till en viss grad måste tåla ljud och att man måste kunna leva ett normalt liv i lägenheten. Nattetid (kl. 22:00–07:00) bör man undvika att orsaka höga ljud. Hyresvärden förväntar sig också att hyresgästen ser till att lägenheten och gården är städad och prydlig samt sorterar sitt avfall på ändamålsenligt sätt.

Enligt lagen kan hyresvärden säga upp och till och med häva hyresavtalet efter en varning om det förs störande liv i lägenheten. Detta innebär att det förekommer regelbundet och fortsatt ljud eller andra olägenheter som stör de andra invånarna. Hyresvärden kan även häva hyresavtalet om hyresgästen bryter mot vad som stadgas eller bestäms för bevarande av hälsa eller ordning.

Comments are closed