Uppsägning och flytt

Uppsägning av hyresförhållandet

För hyresvärden är den lagstadgade uppsägningstiden tre månader för hyresförhållanden som varat under ett år och sex månader för hyresförhållanden som varat minst ett år.
Hyresgästens uppsägningstid är en månad oberoende av hur länge hyresförhållandet har varat.

Enligt lagen räknas uppsägningstiden från den sista dagen i den kalendermånad då uppsägningsmeddelandet har mottagits. Uppsägningsblankett finns att skriva ut här.

Slutstädning

Lägenheten och andra lokaler som används enligt hyresavtalet måste i slutet av hyresförhållandet överlämnas tomma, i gott skick och städade. Lägenheten, skåpen, golven och ytorna ska vara rengjorda och soporna bortförda. Tvätt av fönster eller tak hör inte automatiskt till normal slutstädning.

Flyttningsdagen

Enligt lagen är flyttningsdagen vardagen efter den dag då hyresavtalet upphör. Det är också möjligt att avtala om flyttningsdagen så den infaller på avtalets avslutningsdag, varvid lägenheten helt måste överlåtas till hyresvärden städad redan på flyttningsdagen. Även övriga lokaler som enligt hyresavtalet är i användning måste tömmas.  Enligt lagen är hyresgästen skyldig att betala hyra för den tid som lägenheten är i hans besittning om lägenheten används ännu efter att hyres-avtalet har upphört. Med besittningstid avses den tid då hyresgästen faktiskt använder lägenheten för boende eller förvaring av saker.