Vuokraehdot

Muutto- ja lähtöilmoitus

Tiedot, jotka muuttaessa ilmoitetaan postille tai maistraatille, eivät automaattisesti välity taloyhtiölle, isännöitsijälle tai kiinteistönhoitajalle. Jos esim. perheeseen syntyy lapsi, jos perheenjäsen muuttaa asumaan asuntoon tai muuttaa pois, on tästä ilmoitettava vuokranantajalle, joka merkitsee tiedot talonkirjaan. Näin vuokranantaja pystyy laskuttamaan käyttökorvauksista oikein ja huoltomies esim. laittamaan nimen oveen ja avaamaan oven vuokralaiselle (tai perheenjäsenelle), mikäli olet unohtanut avaimesi.

Vuokratakuu

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy veloittaa kahden kuukauden vuokratakuun vuokralaiselta. Vuokralaisen toimittama vakuus turvaa niin vuokranmaksua, huoneiston huolellista hoitamista kuin muitakin vuokrasuhteeseen liittyviä velvollisuuksia.

Vakuudesta voidaan pidättää kohtuulliset kulut, jotka vuokralaisen laiminlyöntien johdosta ovat vuokranantajalle tosiasiallisesti aiheutuneet.

Mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole, vakuus palautetaan täysimääräisenä viivytyksettä, kun vuokrasuhde on päättynyt, huoneisto ja siihen liittyvät tilat siivottu, huoneiston avaimet luovutettu ja huoneistossa tehty kunnontarkastus.

Vuokranmaksu

Vuokra maksetaan joka kuun 7. päivänä. Vuokralaisella on henkilökohtainen viitenumero, jota käytetään joka kuun vuokranmaksun yhteydessä.

Kotivakuutus

Vuokralaisella on oltava voimassa oleva kotivakuutus vuokrasuhteen aikana.

Vuokratun asunnon hoito

Vuokratun tilan kunto tarkistetaan ennen vuokrahuoneiston hallinnan luovutusta vuokralaiselle ja kun vuokralainen luovuttaa huoneiston takaisin vuokranantajan hallintaan. Tupakointi on kielletty yhtiön asunnoissa.

Lain mukaan vuokralaisen on hoidettava vuokrattua tilaa ja tilassa olevia laitteita ja kalusteita huolellisesti. Mikäli vuokralainen havaitsee huoneistossaan sellaisen vian, joka voi aiheuttaa vahingon, on hänen ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon estämiseksi.  Tämä voi tarkoittaa suojaustoimia tai ilmoitusta vuokranantajalle, huoltomiehelle tai viranomaiselle.

Vuokratun tilan kunto tarkistetaan ennen vuokrahuoneiston hallinnan luovutusta vuokralaiselle ja kun vuokralainen luovuttaa huoneiston takaisin vuokranantajan hallintaan. Tupakointi on kielletty yhtiön asunnoissa.

Lain mukaan vuokralaisen on hoidettava vuokrattua tilaa ja tilassa olevia laitteita ja kalusteita huolellisesti. Mikäli vuokralainen havaitsee huoneistossaan sellaisen vian, joka voi aiheuttaa vahingon, on hänen ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon estämiseksi.  Tämä voi tarkoittaa suojaustoimia tai ilmoitusta vuokranantajalle, huoltomiehelle tai viranomaiselle.

Järjestyssäännöt

Asumiseen kuuluu jonkinasteisten äänten sietäminen ja huoneistossa on voitava viettää normaalia elämää. Yöaikaan (klo 22:00–07:00) tulee välttää kovien äänten aiheuttamista. Vuokranantaja olettaa, että vuokralainen pitää asuntonsa sekä piha-alueen siistinä ja että hän lajittelee jätteensä asianmukaisella tavalla.

Sinällään sallittu ja hyväksyttäväkin toiminta voi kuitenkin muuttua häiritseväksi elämäksi, jos toiminta aiheuttaa naapureille kohtuutonta haittaa. Häiritsevää elämää voi olla esimerkiksi useita tunteja päivässä jatkuva pianonsoitto, koirien jatkuva haukkuminen ja kovaääninen musiikin kuunteleminen.

Lain mukaan vuokranantaja voi irtisanoa ja jopa purkaa vuokrasopimuksen varoituksen antamisen jälkeen, jos vuokralaisen huoneistossa vietetään häiritsevää elämää. Tällä tarkoitetaan sitä, että huoneistosta kantautuu säännöllisesti toistuvaa ja jatkuvaa muiden asumista häiritsevää ääntä tai muuta aistein havaittavaa haittaa. Lain mukaan myös se, että vuokralainen rikkoo terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä, voi oikeuttaa vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen.

Comments are closed