Aktuellt

INFORMATION

Direktiv för uthyrning av bostäder för sommarperioden

 

Bostadsansökningar skickas via websidan www.arkihem.fi. Endast elektroniskt eller skriftligt skickade eller skriftligt inlämnade ansökningar beaktas.

Ansökningen bör riktas till en ledig lägenhet eller till en lägenhet som kommer att bli ledig (dvs bostäder som är möjliga att söka), en ansökan/lägenhet.

Hyreslägenheter delas ut enligt följande kriterier, kriterierna i viktighetsordning:

  • Hyresperiodens startdatum, dvs ett tidigare startdatum äger företräde
  • Ansökans datering

 

Uthyrningsbeslutet fattas tidigast en månad före avtalsperioden påbörjas, och ifall då föreligger flera ansökningar med samma önskade startdatum äger en tidigare inkommen ansökan företräde. Ett bindande hyresavtal bör därefter tecknas inom en vecka efter att hyresgästen meddelats om hyresbeslutet, vid äventyr att annars följande sökande erhåller bostaden. Ifall ansökan inkommit mindre än en månad innan önskat startdatum bör ett bindande hyresavtal ingås inom två dagar efter erhållet hyresbeslut.

Vid uthyrningen iakttas följande villkor:

  • Minimihyrestiden är 3 månader
  • Ifall hyrestiden är kortare än 6 månader höjs hyran med 15 % i efterskott. Vattenavgiften höjs ej. Den höjda hyran debiteras från hyresgarantin.
  • Hyresgarantin motsvarar två månaders hyra (utan vattenavgift).
  • Hyresgarantin bör vara betald till bolagets konto innan hyresgästen kan få nycklar till lägenheten.

 

Med önskan om ett gott samarbete,

 

Väståbolands Hyreshus Ab/Fastighets Ab Brinkhaga

och välja lägenheter, eftersom sommar arbetarna flyttar ut.

De tomma lägenheterna är också uppdaterade i lägenhet sektionen.

Comments are closed