Hyresavtal

Upprättande av hyresavtal

Hyresavtalen kan undertecknas på Ab Memeras kontor i Pargas, Nagu, Korpo eller Houtskär och på Pargas stads områdeskontor på Iniö.

Det är till fördel för båda avtalsparterna att i samband med att hyresavtalet tecknas och när avtalet upphör granska lägenheten och övriga utrymmen som hör till avtalet och att anteckna iakttagelser om deras skick.